Jakob Slavkov, flavta, učenec naše šole (učitelj: mag. Christian Filipič) in deželnega konservatorija (učiteljica: mag. Birgit Brummer) se je v četrtek, 25. maja 2017 udeležil avstrijskega zveznega tekmovanja v St. Pöltenu/Nižja Avstrija in je prejel odlično 1. nagrado. Na klavirju ga je spremljala Lucia Haab, učenka deželnega konservatorija (učiteljica: prof. Elisabeth Väth-Schadler), ki je prejela za klavirsko spremljavo 1. nagrado z odličnim uspehom! Čestitamo!

Jakob Slavkov, Flöte, Schüler unserer Musikschule (Lehrer: Mag. Christian Filipič) und des Landeskonservatoriums Klagenfurt (Lehrerin: Mag. Birgit Brummer) erreichte am 25. Mai 2017 beim Bundeswettbewerb in St. Pölten/Niederösterreich den ausgezeichneten 1. Platz. Am Klavier wurde er von der Schülerin des Landeskonservatoriums Klagenfurt, Lucia Haab (Lehrerin: Prof. Elsabeth Väth-Schadler), begleitet. Lucia erreichte in der Kategorie der Klavierbegleitung den            1. Platz mit Auszeichnung! Wir gratulieren!

2017