Zgodovina –
Zur Geschichte

Glasbena šola na Koroškem je bila ustanovljena leta 1978 v okviru društva SPD »Edinost« v Pliberku. Kmalu so sledili oddelki še v drugih krajih Podjune, v Rožu, v Celovcu in na Zili.
Glasbena šola na Koroškem je med svojim 37-leta dolgemu delovanju skrbela za glasbeni naraščaj, ki danes popestri kulturno delovanje na dvojezičnem koroškem območju.
Leta 1984 je iz delujoče glasbene šole bilo formalno ustanovljeno društvo Glasbena šola na Koroškem – Kärntner Musikschule. Organizacijsko in finančno so prevzeli vajeti odborniki Glasbene šole na Koroškem ter obe osrednji kulturni organizaciji Krščanska kulturna zveza  (KKZ  ) ter Slovenska prosvetna zveza (SPZ ), člani pa so slovenska kulturna društva, v katerih deluje naša šola.
Do 30.6.2015 je bilo Društvo „Glasbena šola na Koroškem/Kärntner Musikschule“ nositelj naše šole:
Predsednik: mag. Božo Hartmann
Podpredsednik: mag. Stanko Polzer
Tajnik: mag. Roman Verdel
Namestnik tajnika: mag. Janez Gregorič
Blagajnik: mag. Rupert Gasser
Zalka Kelih-Olip – za Krščansko kulturno zvezo
Dr. Janko Malle – za Slovensko prosvetno zvezo
1. julija 2015 je naša Glasbena šola postala 28. GŠ dežele Koroške in se imenuje: SLOVENSKA GLASBENA ŠOLA DEŽELE KOROŠKE/SLOWENISCHE MUSIKSCHULE DES LANDES KÄRNTEN.  

Unsere Musikschule wurde im Jahre 1978 auf Elternwunsch im Rahmen des Slowenischen Kulturvereines »Edinost« aus Bleiburg/Pliberk gegründet. Ab 1984 wird sie formal als Verein geführt und trägt seither den Namen Glasbena šola na Koroškem – Kärntner Musikschule mit Sitz in Klagenfurt. Der Vereinsvorstand sowie die beiden slowenischen Kulturverbände Christlicher Kulturverband (KKZ ) und Slowenischer Kulturverband (SPZ ) sind für die Vereinsbelange zuständig. Mitglieder sind alle slowenischen Kulturvereine, in denen unsere Bildungsinstitution vertreten ist.
Bis 30.6.2015 war der Verein/Društvo „Glasbena šola na Koroškem/Kärntner Musikschule“ Träger unserer Musikschule:
Obmann: Mag. Božo Hartmann
Obmannstellvertreter: Mag. Stanko Polzer
Sekretär: Mag. Roman Verdel
Sekretärstellvertreter: Mag. Janez Gregorič
Kassier: Mag. Rupert Gasser
Zalka Kelih-Olip – für den Christlichen Kulturverband
Dr. Janko Malle – für den Slowenischen Kulturverband
Am 1. Juli 2015 wurde unsere Musikschule als 28. Musikschule vom Land Kärnten übernommen und trägt den Namen: SLOVENSKA GLASBENA ŠOLA DEŽELE KOROŠKE/SLOWENISCHE MUSIKSCHULE DES LANDES KÄRNTEN.