Uprava – Verwaltung

Slovenska glasbena šola dežele Koroške ima svoje pisarniške prostore v:
Mikschallee 4
9020 Celovec/Klagenfurt

Die Verwaltung der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten hat ihren Sitz in der

Mikschallee 4
9020 Klagenfurt/Celovec

Administratorka/Administratorin:

Sonja Kuchling
Tel: 0463/35985 – pisarna/Büro