Predšolska glasbena vzgoja – Vorschulische Musikerziehung

V vrtcih otroci komaj čakajo na vsakoletno predšolsko glasbeno vzgojo.
Učiteljice peljejo malčke v svet glasbe, z njimi pojejo in se igrajo na ORFF-instrumentih.

Skupine imajo 9 – 12 otrok.
Učna enota traja 50 ali 60 minut!
Šolnina za šolsko leto 2018/19 (za eno polletje):
50 minut = 84,60€
60 minut = 99,40€
Pouk poteka med rednim šolskim letom.

In den Kindergärten bieten wir die vorschulische Musikerziehung an. Die Lehrerinnen singen und zeigen den Kleinen, wie man mit ORFF-Instrumenten kreativ umgehen kann.

Eine Gruppe umfasst 9 – 12 Kinder.
Die Unterrichtseinheiten dauern 50 oder 60 Minuten.
Schulgeld fur das Schuljahr 2018/19 (für ein Halbjahr):
50 Minuten = 84,60€
60 Minuten = 99,40€

Die musikalische Früherziehung findet während des Schuljahres statt.