Osnovno muziciranje – Elementares Musizieren

V otroških vrtcih ponujamo osnovno muziciranje, kjer učitelji/ce malčke peljejo v svet glasbe.

V eni skupini je do 9 otrok.
Učna enota traja 50 ali 60 minut!
Šolnina za šolsko leto 2022/23 (za eno polletje):
50 minut = 95,40€
60 minut = 112,00€
Pouk poteka med rednim šolskim letom.

In den Kindergärten bieten wir das Elementare Musizieren an.

Eine Gruppe umfasst 9 Kinder.
Die Unterrichtseinheiten dauern 50 oder 60 Minuten.
Schulgeld fur das Schuljahr 2022/23 (für ein Halbjahr):
50 Minuten = 95,40€
60 Minuten = 112,00€

Die musikalische Früherziehung findet während des Schuljahres statt.