Osnovno muziciranje – Elementares Musizieren

V otroških vrtcih ponujamo osnovno muziciranje, kjer učitelji/ce malčke peljejo v svet glasbe.

V eni skupini je do 12 otrok.
Učna enota traja 50 ali 60 minut!
Šolnina za šolsko leto 2023/24 (za eno polletje):
50 minut = 104,20€
60 minut = 122,30€
Pouk poteka med rednim šolskim letom.

In den Kindergärten bieten wir das Elementare Musizieren an.

Eine Gruppe umfasst 12 Kinder.
Die Unterrichtseinheiten dauern 50 oder 60 Minuten.
Schulgeld fur das Schuljahr 2023/24 (für ein Halbjahr):
50 Minuten = 104,20€
60 Minuten = 122,30€

Die musikalische Früherziehung findet während des Schuljahres statt.