Društvo prijateljev Slovenske glasbene šole dežele Koroške/Verein der Freunde der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten

„Društvo prijateljev Slovenske glasbene šole dežele Koroške/Verein der Freunde der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten“ je bilo ustanovljeno 17. novembra 2016 / wurde am 17. November 2016 gegründet.
Sedež/Sitz:
Viktringer Ring 26/3
9020 Klagenfurt/Celovec
ZVR-Zahl: 312811754
Odbor/Vorstand:
Marko Oraže, predsednik/Obmann
Dr. Janko Malle, podpredsednik/Obmannstellvertreter
Andrej Lampichler, blagajnik/Kassier
Zalka Kelih-Olip, odbornica/Vorstandsmitglied
Micka Opetnik, odbornica/Vorstandsmitglied
Marko Ressmann, odbornik/Vorstandsmitglied