V Osojah je od 6.3. do 10.3.2023 potekalo deželno tekmovanje. Iz naše šole so sodelovali 4 učenci ter učenka, ki so vsi prejeli odlične nagrade / In der CMA Ossiach fand vom 6.3. – 10.3.2023 der Landeswettbewerb Prima la musica statt. Unsere Schülerin/Schüler waren sehr erfolgreich:

Nela Layla Haeberle, prečna flavta/Querflöte – 1. nagrada z odličnim uspehom in udeležba pri državnem tekmovanju ter deželna zmagovalka pri flavti v kategoriji IVplus/
1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg sowie Teilnahme am Bundeswettbewerb und Landessiegerin in der Kategorie Flöte IVplus
(učitelj/Lehrer: Mag. Christian Filipič, klavirska spremljava/Klavierbegleitung: Ferdinand Bambico)

Nela Haeberle in Christian Filipič

David Wakounig, saksofon/Saxofon – 1. nagrada/1. Preis (učitelj/Lehrer: Mag. Michael Vavti, klavirska spremljava/Klavierbegleitung: Vlasta Šmon)
Jan Wakounig, saksofon/Saxofon – 2. nagrada/2. Preis (učitelj/Lehrer: Mag. Michael Vavti, klavirska spremljava(Klavierbegleitung: Vlasta Šmon)

David in Jan Wakounig

Duo kitar/Gitarrenduo – 1. nagrada/1. Preis: Emil Benischke/Darjan Smrečnik (učitelj/Lehrer: Mag. Janez Gregorič)

Darjan Smrečnik in Emil Benischke